HOTLINE 0937 313155
8:30 - 22:00

Hệ Thống Showroom

Hệ thống showroom Trung Tâm Nước Hoa:

STT Địa chỉ Khu Vực
1 238 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3 - Hotline: 0937 31 31 55 Hồ Chí Minh
2 323 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5 - Hotline: 0909 666 493 Hồ Chí Minh

HÌNH ẢNH CỬA HÀNG

 Cửa Hàng: 323 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5 - Hotline: 0909 666 493

  Cửa Hàng:  238 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3Hotline: 0937 31 31 55